Hiện tại The Barrel áp dụng 3 hình thức thanh toán để tạo sự thuận tiện cho quý khách, bao gồm:

1- Thanh toán tiền mặt

2- Thanh toán chuyển khoản

3- Thanh toán quẹt thẻ

Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức phù hợp với nhu cầu của bản thân nhất.