LEOPARD’S LEAP Chenin Blanc

100% Chenin Blanc Hương hoa quả nhiệt đới tươi mới với mùi quả hạch.

Danh mục: