LEOPARD’S LEAP Pinotage Shiraz

Pha trộn 52% Pinotage, 48% Shiraz

Hương mận khô, dâu và vanilla, hài hòa giữa vị hạt tiêu, gia vị và vị chát

Danh mục: