SINUOSO

Pha trộn Merlot, Cabernet Sauvignon và Montepulciano.

Hương cherry mascara, nho đen và mận

Danh mục: