V

Pha trộn Braucol, Duras, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon Hương violet, thuốc lá màu vàng và cassis.

Danh mục: