VALLETTA

100% Barbera, ủ 20 tháng trong thùng gỗ sồi. Hương phức hợp của blackberry, mận và mứt blackberry.

Danh mục: